Държавата ощетява общините с облекчения за данъкоплатците

Около 8.1% от потенциалните данъчни приходи на общините са облекчения за данъкоплатците, чрез които държавата провежда свои политики. Това показват резултатите от проучване на Националното сдружение на общините за 2023 г., проведено сред 210 общини от цялата страна.
Същевременно в Закона за публичните финанси е определено, че когато намалението в приходите от местни данъци и такси произтича от провеждането на държавна политика, то държавата следва да компенсира това намаление, посочва сдружението на кметовете пред радиото. Проучването, проведено в 210 общини в цялата страна (80% от всички), е показало, че над 110 млн. лв. годишно от дължимите данъци на граждани и фирми се връщат обратно при тях в резултат на данъчни облекчения. Анализирани са над 5 млн. 50 хиляди броя партиди на физически и юридически лица, които попадат в обхвата на данъчните облекчения, отстъпки или освобождаване от местни данъци и такси. Изследването обхваща облагането с данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък, таксите за битови отпадъци и за технически услуги. Резултатите му се обявяват в момент, в който общините подготвят годишните си бюджети.