Държавата продава имот на Белодробната болница във Велинград

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение – недвижим имот, собственост на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания (СБПЛРПФЗ) „Света Петка Българска“ във Велинград. Това съобщават от правителствената пресслужба.
СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ е със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представлява двуетажна масивна жилищна сграда. Имотът е с отпаднала необходимост за болницата, но същевременно генерира разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за разпореждане със сградата чрез продажба, поясняват от МС. Съгласно нормативната уредба, 20 на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет. Останалата част от паричния ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите, допълват от правителствената пресслужба.