Държавата ще заплати близо 1,5 милиона за децата без забавачка

Държавата ще изплати 1 416 877 лева. компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. От тях 1 413 315 лева са за 1603 деца в Столична община, а 3562 лева са за четири деца в община Пловдив.
Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в 1-ви клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.