Държавен изпит по български и литература в 750 училища

Утрешният държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе в 750 училища и 4200 зали. Ангажирани за него са над 9000 квестори, съобщават от Министерството на образованието и науката.
Изпитът започва в 8:30 ч., а зрелостниците трябва да бъдат в изпитните зали поне 30 минути по-рано. Те трябва да си носят документ за самоличност и служебната бележка, която може да бъде и на електронен носител. Пише се с черен химикал. Изпитът е, разделен на 3 модула. Първите два са по 60 минути, а третият – 120 минути. За учениците със специални образователни потребности са предвидени до 30 минути повече за първите два модула, а за третата част – до 60 минути повече. И тази година максималният брой точки на матурата ще е 100, а изпитът се смята за издържан при минимум 30. Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и 2 – с разширен свободен отговор. Последният 41 -ви въпрос включва писане на есе или интерпретативно съчинение, като за втора поредна година за тях ще има 2 отделни теми. Резултатите от Държавния зрелостен изпит ще бъдат обявени до 9 юни.