Дърпаме напред в нова класация

/Юри Борисов/
И в тази класация дърпаме напред. Статистиката е за 2016 г. Вече сме четвърти в ЕС по брой умишлени убийства на 100 хил. жители. Коефициентът ни е 1,8 на сто. Пред нас са балтийските републики – Литва, Латвия и Естония. За целия ЕС за съответната година умишлените убийства са близо 5000. В абсолютен брой води Франция – 1017, следва Германия с 682 и Полша с 530. Ние сме със 79 убийства. През 2016 г у нас са осъдени 1400 лица за престъпления срещу личността. Това е 5% от общия брой лица с влезли в сила присъда. Като умножим 1400 по 20 се получават 28 000 лица с влезли в сила присъди. Значи съдебната система работи.