Д-р Гошо Грозев: В този момент всички трябва да сме здрави

Д-р Гошо Грозев e Управител на МБАЛ-Гълъбово ЕАД. Роден е през 1971 година. През 1998 год. завършва медицина в Медицински Университет – гр. Стара Загора. От 2000 до 2004 год. специализира урология в Клиника по урология към Медицински Университет – гр. Стара Загора. Специалист уролог от 2004г. Оттогава до сега работи в сферата на консервативното и оперативното лечение на урологичните заболявания. Основният му стремеж е непрекъснатото повишаване на квалификацията и на техническите умения с оглед максимално добри лечебни резултати.

Интервю на Живко ТЕНЕВ

Какви са предизвикателствата пред малките болници в условията на пандемия?

Предизвикателствата за малките болници в условията на пандемия са такива, че те трябва да поемат наравно с големите болните от своя регион, които са носители на вируса Covid-19. Колкото и да неглижирахме проблема, пандемията се разраства и вече има много болни с положителни PCR-тестове, а леглата, както виждаме навсякъде не достигат. Болни с Covid-19 има не само в големите градове, в цялата страна положението е идентично, така че по разпореждане на Министерството на здравеопазването болните, които са от дадения регион попадат в съответната общинска болница. Ако няма места там или пък най-тежките случаи по разпореждане трябва да се настанят в болници, където има реанимация трето ниво на компетентност.
Проблемите на малките болници са свързани основно с персонала. С годините, персонала на малките общински болници намалява непрекъснато. Няма съответно приток на млад персонал и се получава така, че средната възраст на сестринския състав е пенсионна. Лекарите са с по няколко специалности. В малките болници няма кой да специализира поради различните промени в наредби и нормативни документи или ако има някой да специализира, то той е зависим от съответната голяма болница, така, че в малките болници няма млад персонал на ниво лекари и медицински сестри.

Това съответно прави малките болници непривлекателни за младите лекари, така ли да го разбираме?

За да има млади кадри в една болница, трябва да има различни фактори, които да я правят привлекателна. Дали да бъде в центъра на един голям и хубав град, дали е новопостроена, дали има възможност младият колега там да специализира, дали съответната болница работи със скъпи пътеки с високо ниво на компетентност и оттам може да задели по-добри средства за заплащане на своя персонал. Когато тези основни фактори в малката болница не са налице, нормално е тя да не е толкова атрактивна за младите специалисти, за младите лекари и съответно младите медицински сестри. Когато една малка болница се справя със ситуацията без да има пандемия или свръхнатоварване, както много колеги от големите болници казват, че ние в момента сме във война, тогава става особено трудно. Защото пациентът с Covid дали лежи в малката общинска болница или в някоя голяма или дори частна болница, той трябва да получи съответното лечение и това да бъде по всички правила на добрата медицинска практика.

Болницата в Гълъбово има ли вече създадено такова отделение и има ли случаи на заразени с Covid-19 в общината?

В МБАЛ – Гълъбово има определени 12 легла за болни с Covid-19, в момента заетите легла са 11. В съответното отделение имаме още седем пневмонии, някои от които са с отрицателен PCR-тест, на други не е правен такъв, но една голяма част от тях клинично са съпоставими с коронавирусната инфекция. Така, че отделението е пълно, работи се на максимално натоварване на целия медицински персонал.

Има ли някой, който подпомага вашата дейност, защото е ясно, че средствата никъде не достигат?

Последното дарение, което получихме е от ТЕЦ „Контур Глобал – Марица Изток 3”, който се намира на територията на общината. Дарението дойде при нас в един много труден момент, когато ние се нуждаехме от всякакви предпазни средства, препарати за дезинфекция и почистване. Нуждаехме се от апарати, които да включим в борбата с коронавирусната инфекция. Самото дарение включва, както споменах средства за дезинфекция, предпазни средства, маски, ръкавици. Получихме 6 монитора за интензивно наблюдение и лечение на пациенти, както и подвижен рентгенов апарат, който улеснява работата за диагностиката на пациенти. Може докато пациента си е в леглото да му бъде направено ренгенологично изследване и да се види динамиката на развитие на заболяването. Получихме също така и определена бройка бързи тестове, които правим на всички пациенти с дихателни проблеми преди да ги приемем, както и на съмнителни пациенти за наличие на коронавирусна инфекция. Така, че това дарение е много навременно и полезно за болницата и подпомага основната й работа.

Болницата в Гълъбово има ли недостиг на специалисти и колко не достигат?

В момента голям проблем като недостиг са медицинските сестри. Преди 30 години в България е имало 87 000 медицински сестри, а сега са около 30 000. Момичетата, които лекуват пациенти с коронавирус, са 4 на брой в нашата болница и всички до една са в пенсионна възраст. Надявам се да издържат, да не се разболеят, дано са живи и здрави. Същият е и проблема с колегите, които влизат за лечение на коронавирус. Така, че и там нещата не са съвсем идеални.

Как се вмества МБАЛ Гълъбово в регионален план, като изключим разбира се старозагорските болници?

Болницата засега стои стабилно в региона. С течение на годините се доказахме като здравно заведение, което успява да лекува своите пациенти. Имаме пациенти от много съседни общини, които идват да се лекуват при нас. Може би сме една от болниците в региона, които успешно се справят със задачите, които стоят пред тях и държим сравнително стабилно ниво на работа. През годините екипът не се е загубил, дори сме привлекли много добри специалисти. Не се наблюдава и отлив на пациенти и нашата работа е плюс за целия регион. Положителното е, че в района има крупни предприятия, промишлени мощности и ние сме в енергийното сърце на България. За една година през нашата болница преминават около 3 300 пациенти. Наблюдава се увеличение на пациентите от съседни общини. Работи се интензивно и се стараем да си вършим работата добре.

Трудно ли е да бъдеш едновременно управител на болница и практикуващ лекар същевременно?

Има моменти, когато е трудно. Има моменти, когато не е толкова трудно, но общо взето натоварването е сериозно. Трудно е, както сега, когато сме в пандемия, защото лечението на болните с коронавирус е сериозно. Тези хора престояват в болница много продължително време. Бавно отзвучават симптомите, изразходват се много медикаменти, средства и най-вече труд на медицинския персонал. Проблемът е, когато няма свободно място и е трудно да се намери за такъв пациент. Винаги сме се опитвали при нас да го няма този проблем. Човек когато си обича професията и да му е трудно, ще преодолее тези трудности и ще продължи напред. Голяма част от лекарското съсловие са такива хора. Те обичат професията си и трудностите едва ли ще ги спрат.

Какво ще си пожелаете за следващата година?

Смятам, че всички в този момент трябва да си пожелаем да сме здрави, защото това е най-важното.