Евакуираха работници заради обгазяване в Карнобат

Нови сигнали за обгазяване са подадени снощи и тази сутрин в Карнобат. Шестима души от кабелния завод са потърсили медицинска помощ, поради дразнене в гърлото и кашлица.
Работниците са евакуирани. На място в този час са отговорните институции, които извършват нужните измервания. Припомняме, че поради силна миризма на сероводород и циановодород в петък бе евакуиран заводът за кабели в града. Областният управител Пламен Янев тогава заяви, че се касае за нерегламентирано, най-вероятно еднократно изхвърляне на химически субстанции в канализационната система. Той уточни, че канализацията е промишлена и не е свързана с тази на Карнобат.