Евроатлантизъм

От това, което става по света и у нас, човек стига до заключение, че синоним на евроатлантизъм е национално предателство.
Според изказване на бившия президент на САЩ Бил Клинтън не е трудно да разберете смисълът на думата евроатлантизъм. Няма никакви общочовешки ценности, има само интересите на една империя и на тези, които са носители на съответните интереси.
Дан