Еврокомисията може да съди България за щандовете с местни стоки

Европейската комисия продължава да настоява България да отмени постановлението, което задължава търговските вериги да предлагат български храни от регионални производители. Това е станало чрез изпратено днес т.нар. мотивирано становище, съобщиха от представителството на ЕК.
Това е втора стъпка в процедурата след официалното уведомително писмо до България през май. Според Еврокомисията страната ни налага на търговците на дребно дискриминационни мерки, защото те трябвало да третират по-благоприятно местните хранителни продукти като мляко, риба, месо, яйца, мед плодове и зеленчуци. Подобно задължение обаче противоречало на свободното движение на стоки, което се гарантирало от чл. 34 на Договора за функционирането на Европейския съюз.
Създаването на предимства за българските стоки дискриминирало техните вносни аналози. Ограничавала се и свободата на търговците сами да решават какъв да е техния асортимент и те се принуждавали да адаптират веригите си на доставка. България има 2 месеца срок да отговори на аргументите на Брюксел. След това ЕК може да реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.