Еврокомисията оповести следващите стъпки за Брекзит

Европейската комисия съобщи следващите стъпки в преговорите за Брекзит, след като Великобритания и ЕС постигнаха споразумение по първата фаза, а именно напускането на съюза. Ако Европейският съвет (Член 50) реши, че е постигнат достатъчен напредък (решението най-вероятно ще бъде взето на срещата на върха на ЕС през следващата седмица), преговарящите от страна на Европейската комисия и Великобритания ще започнат да подготвят текста на споразумението за напускане на ЕС в съответствие с Член 50 от Договора за ЕС на базата на сключената днес сделка между двете преговарящи страни по въпросите, касаещи излизането на Великобритания от ЕС.
В съответствие с насоките от 29 април 2017 г., и щом страните членки приемат оценката на Европейската комисия, ЕК веднага ще започне работа по преходни споразумения и проучвателни преговори за бъдещите отношения между ЕС и Великобритания. Това означава преминаване към втора фаза – уреждане на бъдещите търговски отношения между преговарящите страни.