Еврокомисията ще проверява киберсигурността на България


Европейската комисия изпраща експерти в България за да проверят на място дали държавните институции спазват минималните мерки за мрежова и информационна сигурност. Проверката ще бъде направена през ноември. Това стана ясно по време на кръгла маса, посветена на новата нормативна уредба в сферата на мрежовата и информационната сигурност, организирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
Провята се проведе на фона след теча на лични данни на над 6 млн. българи от Националната агенция по приходите, пробиви в мрежите на финансови институции у нас и сривът на Търговския регистър миналото лято. Това са публично известните случаи, а неогласените са стотици хиляди, стана ясно от представените данни.
В същото време за последните две години беше отчетен рязък скок на нарушенията в киберпространството от Националният център за действие при инциденти в информационната сигурност. „Пробивите в мрежите и информационните системи и изтичането на лични данни от тях представлява един от най-сериозните проблеми пред сигурността в национален и в световен мащаб. Технологиите за пробив се развиват изпреварващо във времето, като крайните резултати остават едни и същи – нарушено доверие в гражданите, бизнеса, публичния сектор и дори в международните отношения“, каза Атанас Темелков, председател на ДАЕУ.
Заради теча на информация от НАП няколко страни спряха да обменят данъчна информация с България, сред които са Великобритания, Германия и Белгия. Все повече чувствителни данни подадат в обсега на злонамерени лица, когато отговорните служители не съумяват да изградят и поддържат достатъчна надеждна защита на системите, каза Темелков.