Европарламентът с резолюция в защита на независимите медии

Eвродепутатите приеха с голямо мнозинство резолюция, в която се посочват опитите на някои страни членки да заглушат критичните и независимите медии. Евродепутатите са особено обезпокоени от състоянието на обществените медии, където те са се превърнали в пример за проправителствена пропаганда.
В документа се предупреждава, че свободата на медиите се влошава през последните години, а кризата с Covid-19 изостря проблема. Резолюцията отбелязва, че когато собствеността върху медиите е концентрирана в ръцете на твърде малко хора, плурализмът е изложен на риск, което пречи на борбата срещу разпространението на дезинформация. Евродепутатите критикуват намесата на правителствата в публичната реклама и заявяват категорично, че фондовете на ЕС не трябва да се изразходват за контролирани от държавата медии и за медии, които разпространяват политическа пропаганда. Парламентът призовава Европейската комисия да включи в годишния си доклад за принципите на правовата държава в отделните страни членки оценка на прозрачността на собствеността върху медиите, както и на равнището на намеса в сектора от страна на правителствата и на частни лица. Евродепутатите подчертават, че опитите да се навреди на свободата и плурализма на медиите трябва да се разглеждат като сериозна и системна злоупотреба с власт и като опит за подронване на основните ценности на ЕС.