Европейската комисия отпусна 1,61 млрд евро на България

Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за България за периода 2021-2027 г. – Програмата „Транспортна свързаност“, съобщиха от ЕК. ЕС отпуска 1.61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период.
Предвидените инвестиции ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда.