Европейската комисия ще съди България

Европейската комисия съобщи днес, че е решила да предяви съдебен иск срещу България и още 6 държави заради това, че не са приключили прегледа на два вида планове – за управление на речните басейни и за управление на риска от наводнения, както изискват две директиви от 2000 и от 2007 година. Конкретно за България и Ирландия става дума за първата директива.
Процедурата по този въпрос е започната преди година, когато българските власти са били уведомени за проблема. През февруари 2023 г. управляваше кабинетът на Гълъб Донев, подбран и служебно назначен от президента Румен Радев. Министър на околната среда и водите беше Росица Карамфилова-Благова, но нямаше работещо Народно събрание. Втората стъпка е направена от Брюксел през септември, но резултат отново няма. Рамковата директива за водите, важна част от Европейската Зелена сделка, се занимава с водните басейни като реки и езера и има за цел да намали и отстрани замърсяването, за да се гарантират достатъчни обеми и за хората, и за дивата природа. Директивата за наводненията е важна за подготовката за наводнения и управлението на това бедствие, нанасящо щети на хората, селищата, индустрията, икономиката и природата. Ревизията и обновяването на плановете по двете директиви трябва да се правят на всеки 6 години.