Европейският туризъм се възстановява от резкия спад

Европейският туристически сектор се възстанови от резкия спад по време на пандемията от коронавирус, но масовият туризъм и пренаселеността поставят много местни общности под натиск, пише Европейският нюзрум – платформа за сътрудничество между 23 европейски новинарски агенции.
След срива по време на пандемията туристическата индустрия в Европа се възстанови през 2023 г. и 2024 г., като достигна близо до предпандемичните нива и дори ги премина в някои страни. През първото тримесечие на 2024 г. в местата за настаняване в ЕС са били регистрирани 452,6 милиона нощувки, което е със 7 на сто повече от същия период на 2023 г., сочат данни на Европейската комисия, разпространени миналата седмица. Посетителите от чужбина запълват приблизително 45 на сто от нощувките през първите три месеца на 2024 г., но сред страните членки има големи различия. Най-много чужденци са посетили Малта (91 на сто), Кипър (87 на сто), Люксембург (82 на сто) и Австрия (78 на сто). Те са следвани от Португалия, Хърватия, Испания, Словения, Латвия и Белгия, а на обратния полюс са Германия, Румъния и Полша – три големи по площ държави, в които нощувките от чужденци са под 20 на сто.