Европейски експерти посетиха фабрика в Габрово

Експерти от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) към Европейската комисия посетиха предприятие за преработка на шипки в село Черновръх, община Трявна, реализирано по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Иновативният проект е за изграждане на нова производствена сграда и закупуване на технологичното оборудване на обща стойност над 3,5 млн. лева, от които 50 % са безвъзмездно финансово подпомагане по Програмата и 50% самоучастие. „За нас от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. е важно да се създават повече възможности за предприемачите в селските райони. Въпреки че реализирането на подобна инвестиция в планински район, създаването на работна ръка и привличането млади хора е предизвикателство, добри примери за успех в България има“, каза заместник-министър Таня Георгиева. Предприемачите демонстрираха постигнатото „умно производство“ на биопродукти, получени в резултат на преработката на биологични шипки. В предприятието са внедрени нови технологии и редица иновации, които спомагат за ефективното използване на ресурсите и местните суровини. Производството е био сертифицирано- от суровината до крайния продукт, като се използва доставка на биошипки само от български производители. Технологията е разработена така, че максимално да щади полезните вещества на плода чрез създаването на специални процеси на сушене, преработка и съхранение на плода и са разработени специални машини. Процесите по пресоване на семената и добиване на маслото, неговото съхранение и бутилиране за първи път в света протича изцяло в азотна (безкислородна) среда, което елиминира възможността от протичане на окислителни процеси. Ефективното управление на производствения процес е постигнато благодарение на използваните цифрови решения за мониторинг и контрол на операциите в предприятието. Допълнителен принос за околната среда е създаден и чрез използване на горивна инсталация с основен енергоизточник мъха от шипковия плод, като липсата на каквито и да било остатъчни продукти в предприятието напълно съответства на европейските цели за кръгова икономика, зелено производство и опазване на природните ресурси. Крайните продукти, които предприятието реализира от преработката на биошипков плод, са сушени шипки, брашно, масло, сух мармалад и хранителни добавки. Над 90 % от реализацията на продукцията е благодарение на онлайн търговията и активен маркетинг, с което основно е ангажиран синът на основателя на предприятието.