Евростат: „Българите са богати, живеят в собствени жилища”

Близо 85 процента или повече от 8 от 10 българи обитават свое собствено жилище, при среден показател за ЕС от 70 на сто (7 на 10 европейци). Това отчита анализ на Евростат за състоянието на жилищния фонд в Евросъюза през 2016 г. Според европейската статистика около 54,5 на сто от населението у нас живее в къщи, а 45,5 на сто обитава апартаменти в блокове. От притежаваните от българите над 3,9 млн. броя жилища – 2,6 милиона са в градовете и около 1,3 милиона – в селата. Изводът е, че българите са богати, защото живеят в собствени жилища.
При население у нас в края на миналата година малко над 7,1 милиона души – 5,3 милиона българи (73 на сто от населението) са обитавали жилища в градовете и около 1,8 милиона (23 процента) – в селата. Броят на селата у нас през миналата година е бил малко под 5 000, като 157 села изцяло са били без население, а в 1148 села у нас са живеели между 1 и 49 души.
Градовете у нас са били 257, а тези с над 100 000 души – едва шест на брой. Въпреки това в тези шест града са живеели около 34 процента от населението на страната. По данни на родната статистика – за последните 5 години броят на притежаваните от българите жилища се е увеличил с над 44 хиляди. В края на миналата година у нас е имало 3 943 989 броя жилища, а през 2011 г. те са били 3 899 759 броя. Средният размер на жилищната площ, която българинът е обитавал, е била около 72 кв. м, като с този размер у нас е имало приблизително около 2 млн. броя жилища.