Екоинспекцията изследва морската вода при Синеморец

Масирани проверки се извършват Синеморец след сигнала на строителния контрол в Бургас за изливане на отходни води в морето. Екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция „Околна среда“ в присъствието на представител на община Царево проучиха канализационната система в с. Синеморец.
Констатирани са „нарушения с 8-годишна давност“, за които сега РИОСВ за пръв път сезира Районната прокуратура-Бургас. Установено е заустване на тръбопровод за битово-фекални води в морето. Взети са три проби за физико-химичен анализ – една от последната изходна ревизионна шахта на канализационната мрежа на селото и по една на около 100 метра вляво и вдясно от точката на заустване. За заустване без разрешително по Закона за водите на кмета на Община Царево е изпратена покана за съставяне на акт за установеното административно нарушение. През годините РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ са осъществявали всяка година контрол, като са налагани и съответните по закон санкции. За нарушенията в периода 2013-2021 г. от контролните органи на МОСВ са предприети административно-наказателни мерки на община Царево. Съставени са актове за административното нарушение и са издадени наказателни постановления в размер на 30 хил. лева.
При проверката е установено и че изграденият през 2001-2003 г. експериментален пречиствателен модул не функционира. За преустановяване на замърсяването на Черно море с непречистени битово-фекални води община Царево като собственик на канализационната система трябва да изгради пречиствателна станция за отпадни води в Синеморец с осигурено дълбоководно заустване. Дотогава арх. Влади Калинов, началник на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) поиска от кмета на Царево Георги Лапчев да се спре всякакво строителство в селото, докато се реши проблемът.