Екоинспекцията пусна ТЕЦ „Брикел” ще го следи онлайн


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Стара Загора днес разреши на ТЕЦ „Брикел“ да възобнови работата на шест спрени на 9 септември котела, съобщи Министерството на околната среда. Причината е, че компанията е отстранила нарушенията.
Принудителната мярка беше наложена след като на 3 септември беше установено, че в теца се използва неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството. Тогава проверяващи са видели биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и големи количества балирана слама, съхранявана до централата.
На 9 септември на дружеството е издадено предписание да отстрани от площадките неразрешените горива. Сега е установено, че предписанието е изпълнено. Проверяващите са се уверили също, че операторът е изградил система за непрекъснато видеонаблюдение за контрол на съоръженията, осигуряващи подаване на горива към котлите на ТЕЦ-а. Така представители на районната екоинспекция и на общината могат да следят процесите дистанционно в реално време и на запис.