Екосдружение застава срещу ТЕЦ „Брикел” заради замърсяване

Сдружение „За Земята — Достъп до правосъдие“ обжалва решението ТЕЦ „Брикел“ да може да започне да изгаря отпадъци без анализ как това ще се отрази на хората и природата, съобщават от организацията. Зад това решение стои Районната инспекция по околна среда и водите — Стара Загора (РИОСВ — Стара Загора). Районът вече страда от високи нива на замърсители във въздуха, а Гълъбово е единственото място в Европа със завишени нива на серен диоксид, напомнят от „За Земята“ и предупреждават, че добавянето на още един източник на опасни газове може да се окаже критично.
„Решението да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е прибързано и не е съобразено с обществения интерес“, се казва в жалбата. Инвестиционното предложение на топлоелектроцентралата, свързана с Христо Ковачки, предвижда част от горивото на въглища да бъде заменено с биомаса, RDF и нефтошисти.
При извършваните проверки от РИОСВ — Стара Загора, са констатирани редица случаи на производствени аварии в инсталацията на ТЕЦ „Брикел“. Много от тях водят до изпускания на непречистени емисии във въздуха на град Гълъбово, при което са били нарушавани изискванията за качество на въздуха. Най-вероятно също така са били нарушавани изискванията за опазване на човешкото здраве на работещите, се изтъква в жалбата на „За Земята — Достъп до правосъдие“.
България е единствената държава в ЕС, срещу която в момента има действия на Европейската комисия заради нивата на замърсяване със серен диоксид. Още през 2010 г. е получено окончателно писмено предупреждение поради неспазване на пределно допустимите стойности за съдържание на серен диоксид във въздуха. Опасността страната да бъде осъдена заради замърсяване на въздуха със серен диоксид от централите на „Марица-изток“ край Гълъбово е съвсем реална, посочват и от Министерството на околната среда и водите в отчета за работата на служебния кабинет от февруари до април 2017 г., публикуван на сайта на ведомството в края на мандата му и цитиран от сдружението.