Екрем Юзеир свиква постоянните комисии в Минерални бани

Заместник Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Екрем Юзеир свиква днес Постоянните комисии за подготовка на 18-то заседание на местния парламент.
Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Час по-късно се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Половин час след това започва и заседанието на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура вероизповедания и транспорт. Всички комисии ще проведат своята работа в заседателната зала на Общинския съвет.