ЕК ще отпусне на България 111 млн. лева за чист въздух

България може да получи 111 млн. лв. по оперативна програма „Околна среда“ до 2023 г. Преки бенефициенти би трябвало да станат домакинствата, сменили отоплението с твърдо гориво за друг тип, щадящ чистотата на въздуха. Изискванията на ЕК са парите да се вложат в големи общини, големи градове, докато страната ни се опитва да договори повече общини да имат достъп до тях.
Най-замърсен у нас се оказва въздухът в големите градове на Северозападна България, Пловдив се нарежда по този показател в средата на класацията за страната. Тази година парите са за 474 проекта от цялата страна, от тях 39 са от Пловдивска област и са на стойност над 308 хиляди лева.