Електрохолд ще изгражда фотоволтаици за граждани

От лятото на 2023 г. Електрохолд предлага комплексна услуга по изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични системи до 15 киловата за собствено потребление. Процесът и комуникацията по него се осъществява изцяло от Електрохолд Продажби, с минимална ангажираност от страна на клиента.
„Новата услуга е продължение на мисията на компанията да въвежда иновации, които подобряват качеството на живот, удовлетворяват потребностите на клиентите и в същото време повишават енергийната ефективност“, заяви Видьо Терзиев, изпълнителен директор на Електрохолд Продажби. „Електрохолд разполага със служители с богат опит. Искаме да сме полезни на домакинствата, които желаят да намалят своите разходи за електроенергия и да станат енергийно независими в бъдеще“, допълни той.
Тя е за всички клиенти, които желаят да имат фотоволтаична инсталация за собствено потребление на покрива си. Проектите, които компанията предлага, са в три варианта – с инсталирана мощност 5 kW, 10 kW и 15 kW, а цените започват от 14 990 лева. Услугата трябва да бъде заявена от собственик на сградата. Необходими са нотариален акт, скица на имота и учредено право на строеж. Заявяването става в център за обслужване на клиенти на Електрохолд Продажби, през телефона на компанията 0700 10 010, на имейла sales@electrohold.bg или чрез сайта www.electrohold.bg/sales. Заявяването на интерес не е ангажимент за сключване на договор.