Елена Търнева / ***

Аз съм на първия,
Ти – на осмия тон
в петолинието на светлината.
Моля те –
слез
точно четири ноти
до себе си.
Моля се
да можех да се издигна
точно четири стъпала.
Дали ще се срещнем
в срещата?
Аз –
възлизаща към високото,
Ти –
спускащ се над земята.