Елени лопатари ще отглеждат в село Пчелари край Стамболово

В последните часове на 2022 г. 30 елена благополучно пристигнаха в Хасковска област. Животните, които идват от развъдно стопанство в Полша, вече са настанени в специално изграденото съоръжение „Пчелари“ за доотглеждане и разселване на елени лопатари. Негов управител е Фикрет Сербест.
Транспортирането на 4-те елена и 26-те кошути стана със специално пригоден автомобил с ремарке. Пилотна кола, както и експерт от Полша, придружаваше живия товар. На територията на Хасковска област транспортът бе посрещнат от председателя на Ловно-рибарското сдружение в Хасково Желязко Живаков, сътрудници и съветници с опит в разселването на едър дивеч. Всички животни притежават необходимите ветеринарно-медицински документи и специални сертификати. Те са маркирани с капсулирани чипове, осигурено е денонощното им наблюдение със специализирано оборудване и охрана.
Съоръжението за доотглеждане и разселване на елени лопатари на територията на защитената зона „Мост Арда“ е част от инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, финансирана от европейската програма „Околна среда“. Електропастир пази красивите животни в новия им дом. Монтирани са хранилки, солища, сеновал, фургон за наблюдение. Организирана е доставка на фуражи за подхранване – царевица, овес, люцерново сено, сол. Осигурени са санитарни и ветеринарни грижи. Целта е увеличаване на популациите на копитни видове дивеч в района на Източните Родопи. След възпроизводство на елените лопатари те ще се разселват извън съоръжението. Предстои събиране на информация, обобщаване и анализ на развитието на стадото. Достъпът на външни лица до съоръжението е силно ограничен, посочи Живаков. Хасковското сдружение и ловната дружина в Пчелари активно участва в мащабната инициатива още от нейния старт. През декември миналата година НЛРС-СЛРБ отличи трима членове на организацията за дейната им работа.