Ели Видева / Октомври

Шумулкат шарено листата.
Дъждът ги гали упоително.
Тъгува бялата мъгла..