Есенният панаир в Стара Загора започва в края на септември

Традиционният старозагорски есенен панаир ще се проведе от 28.09.2017 г. до 05.10.2017 г. включително. Той ще бъде разположен на ул.“Иван Вазов“, северно от ул.“Радецки“, до ул.“Хан Аспарух“, както и в югозападната част на парк „Загорка“.
Заявления за участие в панаира ще се приемат от 8,30ч. на 12.09.2017 г., до 17,30ч. на 20.09.2017 г., в сградата на Административно бюро „Изток“, ул. “Ангел Кънчев“ № 70. Разрешенията за временно поставяне на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане по време на панаира ще се издават в Община Стара Загора, по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от главния архитект и след представяне на пакет от документи.