ЕС наложи драконовски глоби на Испания заради лични данни

Съдът на ЕС наложи днес на Испания глоба от 15 млн. евро за нарушаване на правилата на съюза за защита на личните данни по време на полицейско разследване, предаде агенция „Ройтерс“. Освен това страната ще трябва да внася в европейския бюджет и по 89 хиляди евро за всеки ден, в който е продължавало нарушението, постанови съдът.
През 2016 г. ЕС прие правила за опазване на личните данни на гражданите, които са разследвани от полиция и наказателните съдебни органи. Мадрид не спази крайния срок от май 2018 г. за транспониране на правилата в своето национално законодателство, което накара Европейската комисия да предприеме правни действия. (Формалното име на акта е Директива 2016/680 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни.) Съдът на ЕС констатира днес, че Испания още не е изпълнила това свое задължение, и наложи съответните глоби, еднократна и на дневна база. Това е първият случай, когато съдът на ЕС налага едновременно тези два вида глоби, което е знак за „сериозността и продължителността на нарушението“, се казва в съдебното решение. В него не се посочват конкретни нарушения в опазването на личните данни в Испания.