Жабоци

Трите държави джуджета – прибалтийските и техния наставник – Полша много приличат на жабоци, които са потопени в блатото на краен национализъм и шовинизъм и които постоянно крякат срещу великия си съсед. Сега са се заели да облъчват със своето крякане друга държава – Беларус. Крякането е това, което те могат и знаят да вършат, за друго не стават. В природата, знаем, че крякането е само звук, само шум за нищо! Крайно време е Европейският съюз да не се съобразява с крякането им, само тровят атмосферата в него.
Дан