Железобетонен орел от соцвремената бди над пътя за хижа Аида

Скалния орел го правиха през социализма. Горе долу беше по времето, когато правиха пътя към хижа Аида, каза алпинистът Манол Иванов от село Горно Брястово. Много от тези каменни съоръжения са били разрушавани, а камъка е използван като строителен материал за новостроящия се път. По спомени на местните жители на Брястово, по-голямата част от пътя е била построена благодарение на материала от разрушени древни каменни съоръжения разположени на хълма Пожарището. По североизточния склон на хълма се наблюдават няколко пояса от необработени камъни, вероятно остатъци от сухи укрепителни зидове.