Жените в България живеят повече от мъжете

Средната продължителност на живота в България е 71,9 години, обявиха от НСИ. Българите живеят най-кратко спрямо хората в другите страни от ЕС. Най-продължителен е животът в Испания (средно 83,3 години), Швеция (83,1 години), Италия и Люксембург (по 82,7 години), показват данни на Евростат. Животът в България е с около 10 години по-кратък от средния за страните от ЕС.
Средната продължителност на живота при мъжете в България е 68,3 години, а при жените е със 7,5 години по-висока – 75,8 години. За последните 10 години продължителността на живота е намаляла не само в България, а и в останалите страни от ЕС заради повишената смъртност по време на пандемията. Но според прогнозите на Евростат продължителността на живота ще нараства и ще се увеличава делът на хората на възраст над 85 години. В България средната продължителност на живота в градовете е с 3 години по-висока (72,8 г.) отколкото в селата (69,8 г.). Продължителност на живота варира от 69,4 години в област Видин до 74,8 години в София (столица). Това показва, че съществено значение за продължителността на живота имат здравеопазването и доходите. Здравеопазването е по-добро в градовете. В София са най-високите заплати и продължителността на живота е най-голяма, докато най-ниски са доходите във Видин, където и животът е най-кратък. Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е още 14,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12 години и 16,1 години. Това означава, че дори след като възрастта за пенсиониране на мъжете и жените си изравни, жените ще взимат пенсията си средно с около 4 години по-дълго време от мъжете. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област София (8,4 години), а най-малка – в област Шумен (5,9 години).