Жените в Сливенска област са по-активни в интернет

Жените в Сливенска област ползват интернет по-често от мъжете, сочи статистиката на Териториалното бюро на НСИ. Активността на ползване при жените е близо 75%, докато при мъжете тя е 72%. През 2023 година 73,3% от хората в областта на възраст между 16 – 74 години са използвали редовно интернет.
Спрямо миналата година има нарастване с 12,3% процента, на ползващите интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Близо 84% от домакинствата в областта имат интернет в дома си при средно за страната 88,5%. Статистиката открива различия при ползването на глобалната мрежа при хората с различна степен на образование. Близо 93% от завършилите висше образование ползват интернет редовно, завършилите средно образование 85,3%, а завършилите основно около 46%. Ползвалите услугите на електронното правителство през последните 12 месеца е 25% за областта при около 30% средно за страната.