Жените от Велико Търново са по-активни в интернет от мъжете

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 66.4% от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 9.5 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това увеличение нарежда област Велико Търново на 12-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2016 г. областта е била на 21-во място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България, 33.6% от домакинствата в областта все още нямат достъп до интернет в домовете си.
През 2017 г. повече от половината – 65.5% от населението на възраст 16 – 74 навършени години в област Велико Търново използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. По този показател област Велико Търново се нарежда на 6-то място по регулярно използване на интернет сред 28-те области в страната. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата в областта, като на база предходната година се отбелязва ръст от 8.3 проценти пункта. Жените в област Велико Търново са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 66 и 64.9%.