Жените са 33 % от законодателната власт в Европа

Жените съставят 33% от националните парламенти в Европейския съюз през 2020 г., сочат данни на статистическата служба Евростат по повод 8 март. Този дял се увеличава в сравнение с 2004 г., когато депутатките са били около една пета (21%) в страните членки.
Делът на дамите сред депутатите варира в отделните държави значително, но в нито една жените не са повече от мъжете. През 2020 г. най-голям дял депутатки е имало в Швеция – почти половината парламентаристи. Следват Финландия (46%), Белгия (43%) и Испания (42%). За сравнение в България делът на дамите сред депутатите е 27 на сто. Най-малко са депутатките в Унгария и Малта (по 13%). През 2020 г. Финландия е имала най-голям дял дами в правителството си – 55 на сто. Следват Австрия (53%), Швеция (52%) и Франция (51%). В България този дял е 40%. Най-малко дами сред членовете на кабинета е имало през миналата година в Малта (8%), Гърция (11%) и Естония (13%).