Живи електромагнитни съоръжения ли са мегалитите край Сърница

Голяма концентрация на древни мегалитни паметници се наблюдава в района на община Минерални бани. Те все още не са изследвани от учените, въпреки че има предположения там да има магнитни аномалии. В световен мащаб данните от подобни изследвания свидетелстват, че мегалитите и други древни съоръжения – като каменни кръгове и пирамиди – съхраняват и дори генерират собствено енергийно поле, създавайки среда, където може да се влезе в изменено състояние на съзнанието.
През 1983 г. Чарлз Брукер провел изследване с цел да определи наличието на магнетизъм в свещените места. Той изследвал мeгалитния каменен кръг Ролрайт в Англия. Магнитометърът показал, че магнитната сила се привлича в каменния кръг през тесен процеп между камъните на входа. Двата западни камъка от кръга пулсирали, изпускайки концентрични пръстени променлив ток, напомнящи вълни в езеро. Анализът, проведен от Брукер, установил, че средната интензивност на геомагнитното поле в кръга била значително по-ниска, отколкото отвън, сякаш камъните действали като щит.
Какви явления протичат в нашите мегалитни паметници все още е пълна мистерия, която чака своето разрешаване.