Живко Тодоров обеща 2 650 работни места на сарозагорци

На пресконференция дадена пред медиите от кмета на общината Живко Тодоров, зам.-кмета Радостин Танев, началникът на отдел „Инвестиции“ Росица Райкова и изпълнителния директор на Индустриална зона „Загоре“ Радослав Танев стана ясно, че 2650 нови работни места се очаква да бъдат открити в Стара Загора.
„Знаете, че през 2020 г. бе създаден отдел „Инвестиции“ към Общинска администрация, който има за цел да подпомага работата по отношение на привличането на нови инвеститори, създаването на по-добри условия и административни услуги и още много задачи, с които те се справиха отлично. Индустриална зона „Загоре“, която бе подценявана от много хора, също постига огромни успехи за града ни. Искам резултатите от работата, както на отдела, така и на ИЗ „Загоре“ да бъдат публични и ясни за гражданите“, каза в началото на пресконференцията Живко Тодоров. Той поясни и какви са условията за една община да привлече бизнеса. „На първо място данъците и таксите, които при нас са едни от най-ниските и привлекателни за бизнеса. Много важна част са и индустриалните зони, като от години се борим Летище Стара Загора да може да бъде ползвано за такава. Това са над 2000 дка площ, която може да бъде развита и да създаде хиляди работни места. Градът ни ще бъде пряко засегнат и от „Зелената сделка“ и трябва да се действа навреме, защото резултатите ще дойдат след години“, обясни още градоначалникът.
Росица Райкова даде подробности за работата на отдела до момента. „Само за една година от 2021 до 2022 г. имаме увеличение на чуждестранните инвестиции с 12 %, като направим сравнение с други области ние сме на първо място. Една от фирмите вече е наела работна ръка и има тенденции да нараства. Следващата компания, която предстои да обявим скоро е холандска и е свързана с автомобилния сектор, която ще инвестира над 30 млн. лева и ще бъдат разкрити 600 работни места. Третата компания е френска и също работи в областта на автомобилната индустрия. Тя ще разкрие 300 работни места и ще инвестира също над 30 млн. лева.“, поясни Райкова. Тя допълни още, че за привличането на фирмте са се борили с други държави и български градове като предимствата, заради които Стара Загора е избрана са инфраструктура, доброто качество на работна ръка и образователна система, както и благоприятните данъци и такси и административната подкрепа, която им е оказана. „Много важна е и Наредбата за насърчаване на инвестиции с общинско значение, която е актуализирана в края на миналата година, която допълнително улесни компаните с административната част, а и предоставяне на допълнителни безплатни услуги, така че да бъдем конкурентни на пазара“, обясни Росица Райкова.
„Индустриална зона „Загоре“ е с изцяло запълнени терени. Привлечени са инвестиции за над 143 млн лева, а инвеститорите са 8, като двама от тях са със Сертификат клас А, което предстои да се случи и на трети. През 2022 г. бяха завършени успешно и процедури за приобщаване на нови терени, на които да бъде изградена подходяща инфраструктура и да отговарят на нуждите и интересите на потенциалните инвеститори. Втори етап също е започнал, а именно Индустриална зона „Еленино“ – 200 дка вече са част от активите на дружествот“, това добави и изпълнителният директор Радослав Танев.
Кметът Живко Тодоров даде подробности и за ВиК ремонтите в града. „За да бъде завършен проектът навреме, трябва да се действа стиковано и това не може да стане в толкова дълъг срок. Това е нещо много нужно за Стара Загора и въпреки несгодите сега, аз съм сигурен, че после всички ще се радваме“, коменира Тодоров.