Животновъдите в Копривщица ще получат по 40,30 лв на овца-майка

Животновъдите от община Копривщица ще получат по 40,30 лева национална помощ на овца-майка. Министерството на земеделието, храните и горите e определило ставката по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за кампания 2017 г. Подпомагането ще е в размер от 40,30 лв. за едно животно и ще се изплати на два транша. Първият ще е през месец ноември в размер на 28.36 лв. През януари 2018 г. се предвижда стопаните да получат остатъка от 11.94 лв. за всяко допустимо за подпомагане животно, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българска агенция по безопасност на храните.