Животновъди ще блокират Подбалканския път заради пасища

Животновъди ще блокират Подбалканския път през следващата седмица заради проблеми с пасищата. Блокадите започват от 4 юни. Животновъдите ще затварят пътя за един час дневно. Ще бъде вдигнат палатков лагер – „за да се види, че има хора в Подбалкана и да останат хора в България, да има бъдеще за децата ни“, обяви Тодор Диклиев, животновъд от Калофер.
„Не сме само животновъди на барикадата“, уточни той. Диклиев обясни, че систематично пред последните 25 години се ограничава възможността на животновъдите да извеждат животните на паша в Балкана заради „законови или извънзаконови мерки“ за опазване на природата. Животновъдите пишат до различни институции, включително МОСВ, и никой не им отговаря. Завели са и дело, но по думите на Диклиев „тези хора, които го правят, явно са много силни, защото пета година ни държат на първа инстанция в Карлово“. „Почти в средата на годината нямаме позволителни за пасища. Правят ни актове, където ни срещнат и когато ни срещнат“, обясни Тодор Диклиев. „Искаме да ни пуснат да пашуваме тази година. Както през миналата година режимът на пашуване – да може да изкараме животни!“ „Да направят един хубав мониторинг, да се види как е запазено биоразнообразието! Защото имаме доклад от 2013 г., който доказва – едно от тревните местообитания, най-често срещаното пасище е намалено с 50% вследствие на слабо изпасване. Те правят по окомерния метод мониторинг и казват, че всичко е преизпасано и ерозирано вследствие на пашата. В България няма институции, които да погледнат сериозно на нещата“, твърди животновъдът, който призова „да се направи истински мониторинг, пасище по пасище“.