Забраняват строителството във Варна

От днес се преустановяват всички видове строителни и монтажни работи в курортните комплекси край Варна, пише в заповедите на кмета на общината Благомир Коцев, публикувани на сайта на общинската администрация.
Забраната важи до 1 октомври. Заповеди за спиране на строителството са издадени за курортните комплекси „Златни пясъци“, „Св. св. Константин и Елена“ и „Чайка“, както и за курортните зони „Прибой“ и „Манастирски рид“. Със заповедите на кмета се забранява и достъпът на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали. В заповедите е отбелязано, че изключения се допускат само за аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Забраната не се отнася за изпълнение на строителни дейности на обекти с регионално значение, финансирани по оперативните програми със средства на ЕС, държавния или общински бюджет, които се намират на територията на курортните комплекси и зони. За нарушаване на заповедта санкциите са от 1000 до 10 000 лева за физически лица и от 10 000 до 50 000 лева за еднолични търговци и юридически лица, ако не подлежат на по-тежко наказание.