Забулена сова спасиха в Природен парк „Сините камъни”

Експерти от Дирекцията на природен парк „Сините камъни“ реагираха незабавно след получен сигнал за намерена птица в беда, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите. Совата е намерена в рамките на град Сливен от гражданин, който сигнализирал дирекцията на парка. При пристигането на място експертите установили, че това е Забулена сова (Tyto alba).
Птицата е била омаломощена, след като се блъскала в прозорец. След първоначален оглед не са установени външни рани. След оказаната първа помощ, общото й състояние е подобрено, след което служителите на парковата дирекция са я изпратили в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора.
Забулената сова (Tyto alba) е средно голяма нощна граблива птица. Оперението ѝ е много фино, предимно в пастелни цветове, с бяло було. Ловува нощем, след като напълно се стъмни. Защитен вид, включен в Червената книга на Република България. Гнезди предимно в Югоизточна България, в хралупи на дървета, често и в изоставени постройки. Снася от 3 до 8 яйца през март-април, но при неблагоприятни условия отглежда само 1-2 малки. Забулената сова се храни предимно с дребни гризачи затова е изключително полезна птица. Често се заселва в хамбари със зърно, където ловува голям брой мишки.
„Това не е първият получен сигнал за намерени диви животни в ДПП „Сините камъни““, коментират специалистите от парковата дирекция. „Често граждани позвъняват за намерени костенурки, защитени видове птици, а при по – студено време и за бедстващи щъркели“. Експертите обръщат внимание на гражданите, че когато става въпрос за спасяване на бебета-птици, на първо място трябва се има предвид, че не всеки случай се отнася за бедстващ екземпляр. В настоящия период малките на птиците се учат да летят самостоятелно и често падат от гнездата.