Закриват Националния ваксинационен щаб

Консултативен съвет ще замени Националния ваксинационен щаб. Това беше решено на правителственото заседание днес. В съвета по ваксини ще участват експерти с по-широка експертиза и с по-широка обществена представителност, се казва в мотивите към решението. Той ще подпомага министъра на здравеопазването в организирането и провеждането на ваксинациите, изготвянето на обществена информация и осъществяването на комуникация с цел повишаване на доверието във ваксинацията и постигането на висок ваксинационен обхват в страната.
Промяната стана възможна с Решение за изменение на РМС № 896 от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България. С него беше предложено да се преустанови дейността на Националния ваксинационен щаб, създаден с решение на МС № 896 от 2020 г. за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България. Разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Закона за администрацията дава възможност на министъра, при необходимост от консултативна помощ от външни експерти за решаване на проблеми от специалната му компетентност, да създава съвети като експертни консултативни звена.