Закупуват медицинско оборудване за 1 млн. лв. от „Българската Коледа”

Администрацията на президента на Република България обявява открита процедура за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения, бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Стойността на поръчката възлиза на близо 1 млн. лева, набрани от „Българската Коледа“, кампания 2020/2021.
Предвижда се доставката на медицинското оборудване да се възложи от организаторите на инициативата в полза на лечебни заведения – бенефициенти, определени съгласно Правилата за набиране и разпределение на средствата от Благотворителната инициатива „Българската Коледа”, чрез обществена поръчка. Възложители на обществената поръчка, в качеството им на организатори на Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, са: Администрация на Президента на Република България; Българска национална телевизия; „Нова броудкастинг груп“ АД (Нова телевизия). Съгласно споразумение, сключено между възложителите на основание Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложител в процедурата за възлагане на обществената поръчка е Администрацията на Президента. Споразумението предвижда след провеждане на процедурата и влизане в сила на всички решения по нея, като страна в договорите за възлагане на обществената поръчка да участват тримата възложители.
Обявлението, документацията за участие и приложенията към нея са публикувани в Агенцията за обществени поръчки. „Българската Коледа“ се стреми да помогне за подобряване на възможностите за диагностика, лечение и рехабилитация на деца, засегнати от хронични заболявания и увреждания, като подпомага и деца целогодишно. До настоящия момент са разгледани постъпилите до края на м. юни – 395 заявления за подпомагане на деца.
След предложение на Експертния съвет и решение на Комисията са подпомогнати общо 382 деца. Общата стойност на направените дарения е в размер на 636 693 лв. На 45 деца е осигурена медикаментозна терапия с растежен хормон. Лекарства са осигурени и на 11 деца с нефротичен синдром. Подкрепа получиха 312 деца с тежки хронични заболявания за провеждане на допълнителна специализирана рехабилитация. На 14 деца са дарени средства за осигуряване на медицински изделия и помощни средства. Неясни искания, липса на актуални медицински документи и необходимост от прецизиране на исканията и потребностите са причината към този момент част от молбите да не бъдат удовлетворени.