Замърсена питейна вода в 5 населени места в Пазарджишко

Замърсяване на питейната вода са установили лабораторни изследвания на РЗИ в пет населени места в Пазарджишко. Пробите са взети при рутинния контрол, който ведомството осъществява, за времето от 1 до 16 юни.
Констатирано е, че в Ракитово и Дорково водата не отговаря на стандартите по микробиологични показатели, а в Дорково и по цвят и мътност. Причината е в откритото речно водоснабдяване и продължилите валежи. В панагюрските села Бъта и Оборище също са засечени отклонения по микробиологични показатели, а в стрелчанското село Смилец – високо съдържание на нитрати, почти два пъти над нормата. Издадени са предписания на водоснабдителните дружества за почистване и дезинфекция на водоснабдителните съоръжения и вътрешната водоснабдителна мрежа на населените места. Резултатите от анализите на контролните проби вода в населените места показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителните дружества в Ракитово и Панагюрище са ефективни и водата, съответства на нормативните изисквания. Пробата вода от централното водоснабдяване на град Стрелча, съответства на изискванията по микробиологични показатели, но водоснабдяването е открито речно и поради валежите цветът и мътността на водата са завишени.