Замърсена с тетрахлоретен вода установиха в Горна Оряховица

Наднормено съдържание на веществото тетрахлоретен е установено в четири от петте кладенеца на БДЖ в Горна Оряховица, от които се водоснабдява и жилищният квартал „Гарата“. Предприети са незабавни мерки за изолиране на замърсените кладенци и превключване на водопроводната мрежа за населението към централното водоснабдяване от ВиК „Йовковци“, съобщават от Регионалната здравна инспекция.
Тетрахлоретенът е установен при рутинна проверка на водопроводната мрежа в квартал „Гарата“. По разпореждане на здравните инспектори от БДЖ са преустановили веднага водоснабдяването от замърсените кладенци. Шахтовите водоизточници са в промишлената зона на Горна Оряховица, където работят няколко химически предприятия. Предстои собственикът на кладенците, Басейновата дирекция и Екологичната инспекция, да установяват източника на замърсяване. В момента жителите на квартал „Гарата“ пият чиста вода, увериха от Здравната инспекция.