Западния парк заринат в строителни отпадъци

Строителни отпадъци от ремонта на Западния парк все още не са изчистени. Край алеите има купчини чакъл и пясък, парчета бетон, стар асфалт… Ремонтът за 10.6 млн. лв. бе финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ и започна през юни 2018 г.
По договора на възложителя – Столичната община, всичко трябваше да свърши за година – до юни 2019 г. След отлагания заради „дъждовни дни, пандемията и сбъркан проект“ изпълнителят „Галчев инженеринг“ ООД успя да предаде обекта през март 2021 г. Въпреки почти три пъти по-дългия срок накрая строителите вероятно са бързали, защото десетки тонове строителни материали и отпадъци са изоставени в зелените площи. За алеите не е бил ползван дребен чакъл, а по-евтиният смесен, в който има и едри камъни. За настилката обаче трябват само ситни и в хода на работата едрите са изхвърляни настрани. После никой не е почистил зелените площи край алеите, е обяснението на лесовъда Калин Делийски, който живее наблизо.