Заплатите във ВУЗ-овете варират от 894 до 7 000 лева

Средната заплата на работещите във ВУЗ-овете в България е 1350 лв. Най-ниската е в Минно-геоложкия университет с 894 лв., а най-високата е в Медицинския университет в София, където 2228 лв. е считано за нормално. Интересно е да се отбележи, че в асистентите в медицинските университети вземат повече от професорите по други висши учебни заведения. В София един асистент взема около 2982 лв., а във Варна 2719 лв.
Икономическият университет във Варна дава по 2412 лв. заплата. Междувременно средната заплата на асистентите по други места е 800 лв., което е по-малко от началната заплата на учителите от 920 лв. Неравенствата при заплащането се дължат на различията при финансирането на професионалните направления във висшето образование – за основа се взима базовата сума от 693 лв., която се умножава по различни коефициенти. Най-ниските от тях са за икономика, а най-високите – за медицина, национална сигурност и военно дело.
Деканите, ректорите и останалите преподаватели на висши ръководни длъжности вземат значително по-високи заплати, които лесно могат да надвишат 7000 лв. на месеца. Така например в Медицинския университет във Варна ръководна длъжност взема 6475 лв. Това се дължи на начина на формиране на заплатите в университетите – добавките за длъжности, степени и звания – който дава голямо преимущество на по-възрастните лектори, които взимат в пъти повече от младите си колеги.
„Професор в Медицинския университет във Варна за 2 месеца заработва това, което един професор да речем в УниБИТ или в Строителното училище „Любен Каравелов” заработва за 1 година. Отчели сме и средните брутни заплати за съответната длъжност, когато е на ръководна функция. Да речем в Медицинския университет във Варна, където средната заплата на доцент е 3 600 лв, когато е на ръководна длъжност тя отива почти към 5 000 лв.”, представи данните Стефан Аспарухов, гл. асистент в УАСГ.