Започва обучение на членове на секционни комисии в София

Обученията на членовете на секционни комисии на територията на Столична община са насрочени за 21 октомври. С решение на общинската избирателна комисия София-град са сформирани 20 подвижни избирателни секции за хора с увреждания за вота на 29 октомври.
В район „Красно село“ те са две на брой. 18 октомври е последният срок, в който Общинските избирателни комисии сформират подвижните секции. Хората, които са пропуснали да подадат заявления за гласуване в тях, могат да го направят до 23 октомври, включително, ако в населеното място вече има сформирана подвижна избирателна кутия.