Започва поетапен ремонт на пътя Хасково – Симеоновград

Започва поетапен ремонт на 25 км от третокласния път III-8007 Хасково – Узунджово – Симеоновград /от км 0 до км 25+080/. Строителните дейности са в три етапа и стартират от отсечката между с. Константиново и Симеоновград. По време на ремонтните дейности отсечката ще бъде затворена и превозните средства ще преминават по обходен маршрут.
Трафикът ще се пренасочва от кръстовището с общински път за с. Поляново, при 20-ти км, през с. Поляново, след това по път I-8 Хасково – Харманли, а от там през Харманли и по път III-554 до Симеоновград и обратно. Ще се допуска само преминаване на живущите в селата Константиново и Нова надежда, както и на автомобили със специален режим на движение.
Ремонтът, в 5-километровия участък започна от днес. Към момента се изпълняват подготвителни дейности, предвид подходящите метеорологични условия, като почистване на сервитута на пътя, подравняване на банкетите и др. Асфалтовите дейности ще се извършват през април. Ремонтът включва нова асфалтобетонова настилка, подобрено отводняване, нови ограничителни системи /мантинели/, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Мостовото съоръжение при 5-ти км ще е с нови тротоари и парапети. Изпълнението на следващите два етапа – от с. Константиново до кръстовището за с. Воден и след това в отсечката от кръстовището за с. Воден до пътен възел „Узунджово“ ще започне през пролетта. Предвижда се строителните работи в целия 25 км да приключат до края на годината.