Започна поредният демонтаж на площада в Стара Загора

С нормални темпове върви изпълнението на проекта за реконструкция на централния площад и първия участък от пешеходната зона в Стара Загора, което започна официално със символична първа копка на 3 октомври т.г. Към момента се извършват само демонтажни работи, които включват облицовката на стъпалата и площадчето пред общината. Демонтирана е водната стена, монумента на птицата Феникс и шадраванчето около нея, пилоните на знамената и стълбовете, които се съхраняват в склада на общината. На склад при отговорно пазене е и Фениксът, за който проектът отрежда специално място – на повдигнато ниво спрямо котата на площада, където пластиката ще представлява основен акцент на тъмния нощен фон и търсен ефект в светлинното решение на площада.
Продължава и премахването на излишното от конструкцията на резервоара и помпеното помещение. Паралелно се оформят и обратни насипи за изграждането на новите стъпала и рампи. Успоредно на ремонтните дейности на площада, по съседната ул.“Х. Д. Асенов“ ВиК ЕООД изпълнява проект за подмяна на централен водопровод, което налага съгласуване на дейностите по изпълнението на двата проекта.
Намиращата се в съседство на площада Алея на дарителите на бул. „М. М. Кусев“, няма да бъде засегната от строително-монтажните дейности, тя не попада в периметъра на проекта, съобщи ръководителят на проекта инж. Веска Узунова. Реконструкцията на площадното пространство около Община Стара Загора включва поставяне на настилка от гранит с голяма здравина и трайност, под формата на каменни плочи по целия площад, което трябва да обобщи и подчертае визията му. В западната част на площадното пространство ще бъде изградена ниска сцена със 7-8 стъпала към площада. Стъпалата ще бъдат оформени като места за сядане в близост до зеленината, за да бъде ползван площада ежедневно, като зона за почивка и срещи. Водни фонтани със звук и светлина, излизащи директно от земята ще разхлаждат въздуха и ще представляват атракция, желана зона в горещи дни и предпочитано място за игри от децата. Предвиждат се масивни пейки, които могат да бъдат ползвани както за почивка, така и за удобно наблюдаване на сцената. Нови високи широколистни дървета ще рамкират площта от юг и ще осигурят сянка по южната периферия. Предвижда се преустройване на стълбите южно и източно от сградата на общината, изграждане на нова междинна площадка с вкопани кашпи за дървета и коледна украса. Ще бъде осигурен и достъп за хора в неравностойно положение и майки с колички.
Пешеходната зона по бул. “Цар Симеон Велики“ също ще бъде изпълнена с настилка от гранит под формата на павета и каменни плочи по цялата улица. Предвижда се подобряване на пространствата пред жилищните сгради и търговските обекти.