Започна разработването на ОУП на Община Тополовград

Екипът на специализираната фирма УРБИКА се ангажира до края на годината Тополовград да има предварителен проект на Общ устройствен план на общината (ОУПО). По инициатива на УРБИКА бяха проведени първите срещи с общинската администрация, кметове на града и селата, общински съветници, директори на училища, представители на бизнеса. Екипът представи подробно смисъла на Общия устройствен план и вече подготвения Опорен план, отразяващ настоящото положение на територията на Община Тополовград. УРБИКА събира и обобщава цялата изходна информация, получена от официални източници като държавната администрация, експлоатационните дружества и общината.